MUA KEY TỰ ĐỘNG
Email
LOẠI KEY
CÁCH THANH TOÁN

Hình thức này sẽ rẻ hơn